Products

Tubes (Economy Plus LED TUBES)

Economy Plus LED TUBES

8W

Economy Plus LED TUBE T8 / 2 ft / LUMENS 800

18W

Economy Plus LED TUBE T8 / 4 ft / LUMENS 1800

8W

Economy Plus LED TUBE T8 / 2 ft / LUMENS 1040

18W

Economy Plus LED TUBE T8 / 4 ft / LUMENS 2340

8W

Economy Plus LED TUBE T8 2 ft / LUMENS 1280

18W

Economy Plus LED TUBE T8 4 ft / LUMENS 2880